Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 67  pokazuj  pozycji

Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego ZP.079.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 4, 5, 7 2023-02-03 12:16
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej ZP.003.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2023-01-31 07:46
Dzierżawa analizatorów dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zakładu Biologii Medycznej Narodowego Instytutu Kardiologii ZP.065.2022 Postępowanie unijne Części: 2 2023-01-24 15:07
Dostawa strzykawek do pomp infuzyjnych i wentów przedsionkowych ZP.078.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-01-24 13:57
„Dostawa i wdrożenie w środowisku Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi księgowej, finansowej, płacowej oraz kadrowej” ZP.068.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-24 09:55
Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego ZP.079.2022 Postępowanie unijne Części: 3, 6 2023-01-20 13:49
Dostawa zastawek płucnych TPVI wszczepianych metodą przeznaczyniową ZP.089.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-19 10:06
Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych ZP.059.2022 Postępowanie unijne Części: 26 2023-01-17 14:48
Dzierżawa analizatorów dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zakładu Biologii Medycznej Narodowego Instytutu Kardiologii ZP.065.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5, 6 2023-01-13 14:43
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i eksploatacyjnych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego ZP.086.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-12 12:55
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i środków kontrastowych” ZP.067.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2023-01-05 09:04
Dostawa pomp aktywnie wspomagających krążenie wraz z dzierżawą konsol sterujących pompami ZP.077.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-05 08:29
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych ZP.081.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-12-29 12:45
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, w tym produktów stosowanych w programie lekowym” ZP.069.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5 2022-12-29 12:16
Dostawa medycznego tlenku azotu w butlach aluminiowych oraz dzierżawa butli oraz urządzeń do podawania tlenku azotu ZP.063.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-12-21 10:00
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej ZP.058.2022 Postępowanie unijne Części: 3, 4 2022-12-21 07:55
Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych ZP.059.2022 Postępowanie unijne Części: 2, 11, 22, 25, 27 2022-12-19 10:19
Świadczenie opieki lekarskiej zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy na rzecz pracowników Instytutu Kardiologii ZP.075.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-15 13:37
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, w tym produktów stosowanych w programie lekowym” ZP.069.2022 Postępowanie unijne Części: 2 2022-12-14 08:09
Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych ZP.059.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 28 2022-12-12 17:58
Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych ZP.059.2022 Postępowanie unijne Części: 10, 13, 24 2022-12-07 15:01
Sukcesywna dostawa asortymentu biurowego oraz niszczarek ZP.071.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-12-06 08:09
Dostawa systemu telemedycznego do prowadzenia monitoringu pacjentów i opieki kardiologicznej ZP.082.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-12-02 12:14
Dostawa urządzeń komputerowych ZP.073.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2022-12-01 19:29
„Dostawa wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów serca z wyposażeniem” ZP.066.2022 Postępowanie unijne Części: 2, 5 2022-12-01 16:16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa