Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

ZP.086.2022 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i eksploatacyjnych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-15 2022-12-27 10:30 --
ZP.075.2022 Świadczenie opieki lekarskiej zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy na rzecz pracowników Instytutu Kardiologii Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-17 2022-11-28 10:30 --
ZP.082.2022 Dostawa systemu telemedycznego do prowadzenia monitoringu pacjentów i opieki kardiologicznej Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-10 2022-11-23 13:30 2023-01-02
ZP.081.2022 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-08 2022-12-05 10:00 --
ZP.067.2022 „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i środków kontrastowych” Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-31 2022-12-14 10:00 --
ZP.071.2022 Sukcesywna dostawa asortymentu biurowego oraz niszczarek Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-27 2022-11-14 09:30 --
ZP.069.2022 „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, w tym produktów stosowanych w programie lekowym” Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-25 2022-12-08 10:00 --
ZP.064.2022 Dostawa systemu typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami, serwisem producenta oraz audytem Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-21 2022-10-31 09:30 2022-12-09
ZP.066.2022 „Dostawa wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów serca z wyposażeniem” Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-11 2022-11-17 09:30 --
ZP.060.2022 Dostawa sprzętu medycznego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-10-25 10:30 2023-01-08
ZP.062.2022 Dostawa cewników Swan Ganz thermodilucyjne do pomiaru rzutu serca Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-08 2022-09-20 08:30 2022-10-10
ZP.056.2022 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-30 2022-09-30 09:30 --
ZP.054.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby molekularnej diagnostyki patogenów na I piętrze budynku „B” Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-08-12 2022-09-20 09:30 2022-11-09
ZP.057.2022 Wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z przeniesieniem kardioangiografu z budynku F do budynku B Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-08-10 2022-09-15 13:00 --
ZP.053.2022 Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-01 2022-09-06 10:30 2023-01-04
ZP.046.2022 Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego obejmujących naprawy serwerów i macierzy dyskowych w ciągu 36 miesięcy oraz zakup wsparcia dla systemu backupu (Backup Exec) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-21 2022-07-29 09:30 --
ZP.050.2022 Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-15 2022-08-24 10:30 2022-10-20
ZP.045.2022 Dostawa sprzętu medycznego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-06 2022-08-17 10:30 2023-01-27
ZP.047.2022 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-05 2022-08-08 09:30 --
ZP.036.2022 Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-01 2022-08-19 09:00 --
ZP.041.2022 Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-22 2022-07-26 09:30 --
ZP.038.2022 Usługa monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-24 08:00 2023-01-04
ZP.035.2022 Świadczenie Kompleksowych Usług Pralniczych na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-14 2022-07-18 09:30 --
ZP.030.2022 Modernizacja sieci tlenowej na terenie Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-25 2022-06-03 10:00 2022-08-22
ZP.021.2022 Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-15 2022-05-25 08:00 2023-01-04

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa