Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

ZP.094.2022 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-10 2023-02-10 09:30 --
ZP.005.2023 Sukcesywna dostawa płyt CD i DVD oraz kopert na płyty Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-02 2023-02-10 09:30 --
ZP.095.2022 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-04 2023-02-14 10:00 --
ZP.001.2023 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-10 2023-02-16 10:00 --
ZP.098.2022 Budowa budynku szpitala – Centrum Kardiologii Ambulatoryjnej z częścią mieszkalną, budynku technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z budową instalacji fotowoltaicznej oraz rozbiórkami budynków na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-01-09 2023-02-17 12:00 --
ZP.099.2022 Usługa serwisowa sprzętu medycznego zainstalowanego w Narodowym Instytucie Kardiologii Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-27 2023-02-23 09:30 --
ZP.002.2023 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej(2) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-13 2023-02-27 10:00 --
ZP.007.2023 Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 20 części Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-30 2023-03-02 10:00 --
ZP.006.2023 Dostawa artykułów spożywczych Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-30 2023-03-06 10:00 --
ZP.088.2022 Usługa serwisowa urządzeń z wyposażeniem firmy Bennett Puritan zainstalowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-03 2023-03-07 12:00 --
ZP.100.2022 Dostawa urządzeń pracujących w środowisku MRI wraz z wyposażeniem Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-03 2023-03-10 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa